Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου « Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων 6,00km » με αριθμό μελέτης 15/2017 αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε.