Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου « Αποκατάσταση φθορών και Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κλειστού Γυμναστηρίου Δεσκάτης » με αριθμ. Μελ. 43/2016 , αναδόχου Κόγιου Γεωργίου ( ΕΔΕ )