Παράταση ενός ( 1 ) έτους για την έκδοση άδειας λειτουργίας σταυλικών εγκαταστάσεων στον Μάνο Μιχαήλ