Παράταση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για την προσαρμογή του Παιδικού Σταθμού Καρπερού στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/28-09-2017»