ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2019