Παράσταση -προτάσεις ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γρεβενών