ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ 24/02/2016 ΕΩΣ 02/03/2016