Παρακράτηση 1,5/1000 για δικαιώματα ΤΠΔ από απόδοση εσόδων