Παραχώρηση χρήσης κτιρίων του Δήμου για συγκεκριμένες ώρες και ημέρες λειτουργίας των αγροτικών ιατρείων