Πάγια προκαταβολή- ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2021