ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 (με αναδρομικά κρατήσεων ΙΑΝ2017)