ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015