ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ (Βαση Ν4483/2017) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ2017-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017