ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ (Βάση ν 4483-2017) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 (Με αναδρομικά κρατήσεων εργοδοτικής ΕΦΚΑ Σεπτ-Νοεμβ)