ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ Απ 275-2020 περί καθορισμού του τρόπου και των όρων εκτέλεσης καθώς και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών για την “Προμήθεια τροφίμωνγια το έτος 2021” του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων