Ορισμός τρόπου εκτέλεσης της Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για τη δημιουργία και υποβολή φακέλου πρότασης με τίτλο: Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Δεσκάτης» προϋπολογισμού 12.400,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), στο πλαίσιο της με αριθμό 08_ΕΠΑΝΕΚ / 29-06-2022 Πρόσκλησης της ΕΥΔ του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.