Ορισμός τριμελούς επιτροπής διερεύνησης τιμών για τη σύνταξη των μελετών για το έργο με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση ακραίων φυσικών, καιρικών φαινομένων και καταστροφών στο Δήμο Δεσκάτης».