Ορισμός Συμβολαιογράφου – Υποθηκοφύλακα για την έκδοση εγγράφων για τη δήλωση κτηματολογίου του Δήμου.