Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση συμφερόντων του Δήμου, στην άσκηση του ένδικου μέσου της έφεσης των, Ζαχαρία Προύφα του Νικολάου, κατοίκου Κατάκαλης του Δήμου Δεσκάτης και λοιπών εναγόντων κατά της υπ΄αριθ. 674/2018 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης