Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση συμφερόντων αιρετών και δημοτικού υπάλληλου του Δήμου Δεσκάτης