Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για διενέργεια έρευνας στο Υποθηκοφυλακείο Γρεβενών.