Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου: Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης: δικάσιμος 16-6-2022 αίτηση ακύρωσης της “CLOUDPRINT DIGITAL AND PRODUCTS” κατά του Δήμου Δεσκάτης.