Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων για εκπροσώπηση συμφερόντων του Δήμου.