Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Ε.Π.Α.Π. ( Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος).