Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου για την συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής του άρθρου 88 του Ν. 5019/2023 (Λαϊκή Αγορά).