Ορισμός υπόλογου-διαχειριστή για την Τράπεζα Ελλάδος