Ορισμός υπαλλήλου ως τεχνικού ασφαλείας για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στις δομές του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου του Δήμου Δεσκάτης.