ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ