Ορισμός επιβλέποντος του έργου: Κατασκευή δαπέδων απο σκυρόδεμα, τοιχίων και αποκατάσταση επικίνδυνων στοιχείων δρόμων Δ.Δ. Δεσκάτης