Ορισμός Επιτροπής του έργου με τίτλο: Δήμος Δεσκάτης-Όψεις της Ιστορίας και του Πολιτισμού.