Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης από Εξαρτησιογόνες Ουσίες Ν. Γρεβενων. « ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ »