Ορισμός εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση της «ΑΝΓΡΕ» Α.Ε.