Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της Επιτροπής Μητρώων Αρρένων , στη θέση του Ληξιάρχου