Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την συμμετοχή του στην Επιτροπή αξιολόγησης καλλιτεχνικού έργου.