Ορισμός χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος για το υπαίθριο εμπόριο