Ορισμός χώρου απόθεσης προϊόντων εκσκαφών του έργου « Κατασκευή ενός συγκοινωνιακού κόμβου εισόδου Δεσκάτης »