Ορισμός 9μελούς Επιτροπής διαχείρισης δομής συσσιτίου