Ορισμός (3) τριών μελών από το Δήμο προκειμένου να συγκροτηθεί πενταμελής επιτροπή Λαϊκής Αγοράς.