Όροι δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου εμβαδού 15,00 τ.μ. στον οικισμό του Τριφυλλίου της Τ.Κ. Τρικοκκιάς, για τηλεπικοινωνιακή κάλυψη.