Όροι δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου εμβαδού 12,64 τ.μ. του οικισμού της Άνοιξης της Τ.Κ. Τρικοκκιάς, για τηλεπικοινωνιακή κάλυψη.