Όροι δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην T.K. Παλιουριάς