Οργάνωση καμπάνιας, εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την συλλογή οικονομικών πόρων για την αντιμετώπιση στέγασης οικογένειας δημότη μας.