Ολοκλήρωση στέγης βοηθητικών χώρων παλιών σφαγείων