Ολοκλήρωση ημιτελών αποδυτηρίων γηπέδου Τριφυλλίου