Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ”ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ” ΣΤΙΣ 25-06-2019 ΚΑΙ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ” ΣΤΙΣ 26-06-2019-ΚΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ.