Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥΣΤΗ ΛΑΒΔΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΙΣ 05-08-2021