Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΚΑΤΖΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ- ΓΡΕΒΕΝΑ-30/04/2020-Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7 ΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ