Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΚΑΤΖΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΓΡΕΒΕΝΑ 18/07/2019-ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ