Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΚΑΤΖΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 31-07-2019 ΓΡΕΝΕΝΑ-ΙΚΑ-ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ