Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΚΑΤΖΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ-03-05-2019-ΓΡΕΒΕΝΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ